<b>FASE 1</b> <br> Les mer ved å klikke på ordene i hjulet <b>FASE 2</b> <br> Les mer ved å klikke på ordene i hjulet <b>FASE 3</b> <br> Les mer ved å klikke på ordene i hjulet <b>ØKT VELVÆRE</b> <br> Som et resultat av en fullført runde i «Peppy-hjulet» garanterer vi at du har oppnådd økt velvære. Du har blitt mer fornøyd med deg selv og fått blod på tann; «jeg vil gå en ny runde»! <b>ØKT VELVÆRE</b> <br> Som et resultat av en fullført runde i «Peppy-hjulet» garanterer vi at du har oppnådd økt velvære. Du har blitt mer fornøyd med deg selv og fått blod på tann; «jeg vil gå en ny runde»! <b>ØKT VELVÆRE</b> <br> Som et resultat av en fullført runde i «Peppy-hjulet» garanterer vi at du har oppnådd økt velvære. Du har blitt mer fornøyd med deg selv og fått blod på tann; «jeg vil gå en ny runde»! <b>MASSASJETERAPI</b> <br> I alle fasene av «Peppy-hjulet» vil du kunne ha stor fordel av å gå til jevnlig massasje. Dette er muskulær pleie samtidig som du unner deg å feire de små seire underveis på veien mot en sunnere livsstil. <b>MASSASJETERAPI</b> <br> I alle fasene av «Peppy-hjulet» vil du kunne ha stor fordel av å gå til jevnlig massasje. Dette er muskulær pleie samtidig som du unner deg å feire de små seire underveis på veien mot en sunnere livsstil. <b>MASSASJETERAPI</b> <br> I alle fasene av «Peppy-hjulet» vil du kunne ha stor fordel av å gå til jevnlig massasje. Dette er muskulær pleie samtidig som du unner deg å feire de små seire underveis på veien mot en sunnere livsstil. <b>VIDERE OPPFØLGING</b> <br> Fase 3: Alle er forskjellig og responderer forskjellig på ulike treningsformer, nye rutiner mv. Treningsdagboken din avslører samtidig i hvilken grad du nå lever mer som du ønsker. Første syklus er dermed gjennomført og man starter på fase 1 igjen ett nivå høyere enn man begynte. <b>IGANGSETTING OG UTVIKLING</b> <br> FASE 2: Her starter vi opp arbeidet med å nå de målsetninger som ligger til grunn i programmet utviklet som følge av resultatene i fase 1. <b>KARTLEGGING "FITNESS-ID"</b> <br> FASE 1: Første fase i «Peppy-hjulet». Her dannes grunnlaget for utarbeidelse av ditt personlig tilpassede treningsprogram. <b>Coaching</b> <br>Innarbeidelse av nye rutiner tar tid. Endring av trenings- og kostholdsvaner tar typisk 3-6 måneder. Vår rolle som coach er å vise deg hvor du har mest å hente og hva du bør gjøre for å nå ditt mål på en tryggest og mest mulig lystbetont måte. Vi er rett og slett en god tilrettelegger for deg. <b>Kosthold</b> <br>Kosthold og trening går hånd i hånd. Imidlertid er det mest å hente på kostholdssiden om man tenker på vektreduksjon. Men man må også spise riktig for å kunne prestere best mulig. <b>Trening</b> <br>Treningen er tilpasset kundens nivå og varieres mest mulig med tanke på å skape en god grunnmur og unngå skader. Om kunden allerede er i god form bygger vi videre på denne plattformen basert på anerkjente treningsprinsipper. <b>Målsetning</b> <br>Skal være «SMART». Vi setter opp hovedmål og delmål sammen basert på din personlighet, dine fysiske egenskaper per i dag og dine ønsker for øvrig. <b>Testing</b> <br>Når man trener for å nå en målsetning så er det viktig å sjekke om man faktisk er på riktig spor. Derfor tester man de fysiske egenskapene med jevne mellomrom. Ved avvik korrigerer man i treningsplanene. <b>Aktiv livsstil</b> <br>Om du har gjort jobben din, både hos Peppy Fitness og med egne hjemmelekser, vil du nå kunne konstatere at du har fått en mer aktiv livsstil! <b>Personlige egenskaper</b> <br>En vurdering av hvordan du er som person, med tanke på hva slags trening som passer deg best. I tillegg kartlegges din motivasjon for trening / endring av livsstil. <b>Fysiske egenskaper</b> <br>En kartlegging av din fysiske form basert på ulike tester for styrke, kondisjon og bevegelighet. I tillegg får du vite hvordan du ligger an i forhold til et gjennomsnitt av befolkningen for øvrig.