På denne siden vil vi ta opp spesifikke tema innenfor anatomi og fysiologi, samt mer generelle artikler om kroppen og kretsløpet vårt. I vårt daglige arbeid ser vi ofte at de samme plagene går igjen, og da ofte som et resultat av muskulær ubalanse, svake muskler, feil sitte- eller arbeidsstilling osv. Her kan du få nyttige tips til hva du bør gjøre for å få mindre «vondter» i hverdagen.

Du kan velge tema i menyboksen på venstre side.

Det første temaet vi ønsker å sette fokus på, er såkalt «stressnakke», som igjen fører til hodepine.Stressnakke er synonymt med spente nakkemuskler (vi snakker altså ikke om akutte smerter eller kink). Stressnakke kommer gjerne som et resultat av nettopp stress, feil arbeidsstilling eller sovestilling, trekk og behov for nye briller. Anstrenger du øynene, spenner du automatisk nakkemuskulaturen. Noen ganger går ting over av seg selv, andre ganger kan det føre til sekundære symptomer som hodepine, svimmelhet og kvalme.Nakken er en kompleks enhet av nerver, muskler og ledd, men i første omgang kommer stressnakken når følgende muskler blir overbelastet over lengre tid:
mm.trapezius, levator scapulae, scalenii, sternocleidomastoideus, supraspinatus og nakkerosetten. Hvorfor blir de overbelastet, da? Jo, fordi de aldri får slappe av. Hvis du feks. alltid går med skuldrene hevet (ofte ubevisst), stivner musklene i sammentrukket stilling. Dette gjør igjen at de får dårlig blodtilstrømning, og mangelen på oksygen skaper smerte.

Massasjeterapi kan behandle stressnakke, men som alltid er det DU som er viktigst – fordi det er DU som må ta avgjørelsen om å søke råd og hjelp, og fordi det er DU som må gjøre noe med de underliggende årsakene til problemet.
Her kan imidlertid massasjeterapeuten bidra. Terapeuten kan gjennom samtale, palpasjon (kjenne på musklene), massasje, tøying og lett leddbehandling både behandle og finne noen av årsakene til muskelspenningene. Ofte vil man kunne oppnå merkbar forbedring etter bare noen fåtall behandlinger. Massasjen tilfører ny næring og fjerner slaggstoffer, tøyer og strekker musklene tilbake på plass.

Ta kontakt med Peppy Fitness hvis du ønsker behandling.