individuelt tilpasset treningsprogram

Personlig trening handler om individuell tilrettelegging og skreddersøm. Vi kan hjelpe deg med et program tilpasset deg og dine behov/ønsker. Når du kjøper produktet, får du tilsendt skjemaer til utfylling (helseskjema, målsettinger m.m.). Basert på svarene dine og en telefon/internett-konferanse, utarbeider vi et individuelt program.

Alle aldersgrupper
Individuelt
treningsprogram,
alle nivåer
95€

Du får skjemaer tilsendt og tidspunkt for telefonkonferanse avtales.
Trening med
livsstilssykdom
95€

Du får skjemaer tilsendt og tidspunkt for telefonkonferanse avtales.