Insulinresistens medfører ofte type-2 diabetes

Insulinsresistens er en hovedfaktor for utvikling av type 2-diabetes, og man er gjerne insulinresistens i mange år før selve diabetesen blir stadfestet. Ikke uventet er regelmessig trening ditt beste forsvar, men hva er tilstrekkelig treningsdose for å påvirke insulinfølsomheten?

Les mer…

Trening er medisin!

Du tenker kanskje at overskriften er en subjektiv betraktning? Ja, det er det – men jeg har belegg for det. Vitenskapelig belegg, faktisk. I tillegg har jeg resultater fra min egen fitness praksis å vise til. Alt tyder på at du skal trene dersom du er syk. Du skal selvsagt ikke gå i mot legens råd sånn uten videre, selv om jeg tør påstå at det også noen ganger er riktig… Les mer…