Heia Magnus!

I disse dager avgjøres hvem som skal bli ny verdensmester i sjakk. I skrivende stund ligger vår egen Magnus Karlsen veldig godt an til å ta tittelen. Det er så fall intet mindre enn en oppsiktsvekkende bragd, og en av de største sportsprestasjonene i norsk historie. Vi har alle noe å lære av Magnus!

Les mer…

Om skjønnhetshysteriet

Dagens blogg handler om kroppsfokus, eller rettere sagt kroppsidealet. Hva nå det måtte bety. Wikipedia definerer et ideal som «en idé eller et prinsipp som virker perfekt og som en ønsker å oppnå». Spørsmålet er hvem som bestemmer hva som skal være «perfekt» og hvordan dette perfekte skapes inne i hodet vårt. Les mer…

Alkohol mer skadelig enn heroin?

Overskriften er å finne i dagens avis (aftenposten.no), i tillegg til at «alkohol er verstingen», og baserer seg på engelsk forskning hvor man har vurdert risikoen for hhv. brukeren, andre og samfunnet. Totalt sett vant alkohol denne «kåringen» mot heroin, cannabis, nikotin, kokain, amfetamin og ecstasy. Les mer…

Inaktivitet = den stille morder

Det finnes ingen felles enighet om definisjonen av begrepet «inaktiv». En person som beveger seg mye i jobben er ikke inaktiv. En person som trener fast 1 gang per uke er heller ikke inaktiv. Men hvis man trener kun én gang hver 14. dag, hva da? Man kan på den annen side velge å legge til grunn de norske og internasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet, som tilsier «30 minutter med moderat intensitet på alle eller de fleste av ukens dager»*, hvor moderat intensitet betyr at du blir varm/svetter. Alle som ikke tilfredsstiller dette kravet kan også regnes som inaktive…

* Anbefalingene innbefatter også bolker på 3 x 10 minutter per dag, eller 3 x 70 minutter per uke. Les mer…

Er røyking toppen av dumhet?

Dette er den første bloggen i rekken av flere om livsstil. Altså hvordan vi velger å leve livene våre. Spørsmålet i dag er i hvilken grad røykere er dummere enn de som spiser seg til sykelig overvekt? Personlig mener jeg at røykere er dummest, men det finnes gode argumenter for å påstå at fedme er verre… Du er i alle fall blant de desidert dummeste om du både er feit og røyker! Les mer…